CTY Mỹ Thuật A & EM

 Công ty chúng tôi liên tục tuyển thợ vẽ, đã qua đào tạo hoặc chưa qua đào tạo, với  mức lương hợp lý với tùng vị trí, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, và còn rất nhiều ưu đã khác....

mọi thông tin liên hệ gặp a.chính:0903 935 409